Tinovul de la Fântâna Brazilor

Tinovul de la Fântâna Brazilor

Tinovul de la Fântâna Brazilor

 

Tinovul de la Fântâna Brazilor este o arie protejată (sit de importanță comunitară - SCI) situată în estul Transilvaniei, pe teritoriul administrativ al județului Harghita.

Aria naturală se află în extremitatea vestică a județului Harghita (aproape de limita teritorială cu județul Mureș), pe teritoriul administrativ al comunei Corund, în apropierea drumului național DN13A, care leagă stațiunea Sovata de orașul Odorheiul Secuiesc, se întinde pe o suprafață de 41 hectare.

 

Situl reprezintă o zonă montană cu pajiști naturale, turbării, păduri de conifere și terenuri arabile (încadrată în bioregiunea alpină a Munților Gurghiului, unitate de relief a Carpaților Moldo-Transilvani, ce aparțin lanțului muntos al Carpaților Orientali); ce conservă habitate naturale de tip: Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccino-Piceetea) și Turbării cu vegetație forestieră și protejează arboret cu specii predominante de molid (Picea abies) și pin de pădure] (Pinus sylvestris), care vegetează alături de mesteacăn (Betula verrucosa), mesteacăn pufos (Betula pubescens) sau plop tremurător (Populus tremula); precum și arbusti cu specii de merișor de munte (Vaccinium vitis idaea) și afin (Vaccinium myrtillus).

La baza desemnării sitului se află căteva specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, printre care: broasca-roșie-de-pădure (Rana dalmatina), broasca roșie de munte (Rana temporaria), salamandră de foc (Salamandra salamandra) sau șopârla de munte (Zootoca vivipara)