Dealul Melcului

Dealul Melcului

Dealul Melcului

 

Dealul Melcului  este o rezervație geologică  de 8 ha.

Aceasta reprezintă o zonă (fostă exploatare minieră) în perimetru căreia se găsesc două formațiuni geologice și importante depozite minerale de aragonit, calcit, coralite și depuneri de travertin.

Este considerat cea mai mare ocurenţă de aragonit din România, având statut de protecție națională încă din 1980.

Studiul aragonitului din zonă datează din secolele 18, 19. János Bányai (1938) susţine că aceste depuneri de carbonaţi s-au format prin procese de precipitare din soluţii sărate, carbogazoase cu temperatura scăzută.

Caracteristica acestor depozite constă în faptul că se precipită din soluţii sărate, bicarbonatate.

În arealul rezervației se află un izvor natural (cu emanații de hidrocarburi) ce formează la ivirea din stâncării, un con cu depuneri de culoare albastră-verzuie.

Ivirea de apă de la Dealul Melcului se prezintă sub forma unui izvor natural, activ, cu scurgere lineară. La baza depunerilor carbonatice iese la iveală apa, barbotând gaze cu miros de hidrocarburi. Apa ce se scurge în evantai îşi construieşte în continuu un con de aragonit de culoarea zerului de lapte.

Exploatarea aragonitului a început în anul 1911 de către Knop Vencel , profesorul de origine cehă invitat să țină cursuri la Școala industrială de sculptură și șlefuire a pietrelor din Zlatna. Profesorul se mută la Corund și fondează Uzina de șlefuire a Aragonitului.  Apogeul exploatării  şi prelucrării aragonitului din Corund cade între anii 1931-1939. În urma acestor activităţi de minerit formele naturale diversificate ale depunerilor dispar pentru totdeauna.